De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 4 januari 2009

RANGE AEX 4 JANUARI
Weekrange: 332,49 - 336,78
Dagrange: 334,48 - 336,06

Allereerst een goed 2010 gewenst voor alle lezers en als u handelt op de beurs, goede zaken gewenst en als ongevraagd advies: handel altijd volgens uw eigen principes en rek die nooit op. Hanteer net als ik zes beslissingsmomenten: opening van de trade (1), een stoploss niveau (2), een eerste winstnamemoment (3), een tweede winstname-moment (4), een complete winst-exit (5), en een of meer bijzetmomenten (6).

UW HANDELSSTRATEGIE: HANDEL GETRAPT EN WEES OOK INVESTEERDER VOOR DE LANGE TERMIJN

Uiteraard kunt u deze ‘stappen’ alleen vaststellen als u een systeem hebt ontwikkeld waarmee dit mogelijk wordt. Dat kan een hele puzzel zijn, maar met deze uitgangspunten hebt u in ieder geval een kader.

Waarom is getrapt winstnemen van belang? Niet omdat het u in potentie meer winst oplevert, want het levert u juist in potentie minder winst op. Toch is het in mijn ogen zeer verstandig, uit psychologisch oogpunt en vanwege moneymanagement. Wanneer u op een trade wat winst hebt kunnen vastleggen (winst na bankkosten) betekent dit dat ook bij een draai tegen uw positie in uw potentiële verlies minder groot is geworden. Bovendien kunt u eventueel op betere prijzen weer ‘bijzetten’.

Bij mijn diensten hoort verder onlosmakelijk dat we handelswinst investeren. Die investering is een belegging en geen korte termijn speculatie op wat voor manier dan ook. Een speculant moet ook een investeerder willen zijn.

Ik ga hiermee in tegen het idee: “let your profits run en cut your losses”. Hoe weet een handelaar met een derivatenpositie dat de ‘profits’ die op dit moment ‘runnen’, niet morgen tegen hem in gaan bewegen?
Alles op de beurs gaat in golven, dus de uitspraak is onzinnig.
Profits moeten genomen worden, en kunnen leiden tot een investering waarmee de horizon een aantal jaren is, of zelfs tientallen jaren. Die investering kan vervolgens ook weer leiden tot ‘profits’, maar de investering kan ook een slechte blijken te zijn. Omdat het om handelswinst gaat, en de handelaar met een goed systeem onder alle omstandigheden handelswinst moet kunnen behalen, zullen echter niet alle investeringen uit de handelswinst het slecht doen. In een dergelijk ‘doemscenario’ zou geen enkele investering meer renderen, en in dat geval is gedeelde smart halve smart, want in het desastreuze geval dat geen enkele investeringscategorie een goede zal blijken te zijn, verliest niet alleen de investeerder, maar waarschijnlijk iedereen in de samenleving.

Als de handelswinst dus wordt geïnvesteerd in aandelen wereldwijd, grondstoffen, (staats)leningen en vastgoed, heeft de investeerder een goede spreiding.

Is er geen handelswinst, dan deugt uw handelssysteem niet. U moet dit op jaarbasis bekijken. Want het is zo maar mogelijk dat uw handelssysteem na een half jaar nauwelijks winst heeft gegenereerd. Één slechte trade kan voldoende zijn.

DE HEER TALEB

Zoals bekend lees ik wat later dan ik dat had moeten doen, nu pas “The black swan” van Taleb. Deze heer Taleb doet op basis van kansberekening de uitspraak, dat het kopen van opties altijd te prefereren is boven het verkopen van opties. Het argument is, dat u met het kopen van opties 9 keer uw inleg kunt verliezen, maar de 10e keer wint u zoveel dat u alle verliezen inloopt en meer dan dat. En zelfs als dat niet zou lukken, als u het volgende ‘straatje’ van 10 keer een optie kopen bekijkt, wint u ineens 3 keer heel veel, en verliest ‘slechts’ 7 keer uw inleg. Waardoor u ineens een goede winst hebt behaald, met steeds een volledig van te voren vaststaand risico.

Om dat vaststaande en in zekere zin beperkte risico gaat het Taleb uiteraard. Hij ventileert zijn ideeën vanuit risk management, hij wil ten allen tijde voorkomen dat een fondsbeheerder en daarmee een vermogen, getroffen wordt door een ‘zwarte-zwaan-gebeurtenis’, en gebeurtenis die niemand verwacht, die ook niemand kan verwachten, die daarom niet in handelssystemen en/of modellen van investeerders te vinden kan zijn, en tóch plaats vindt.

Die ‘zwarte zwaan’ kan natuurlijk ook het faillissement van staten zijn, waarvan we nu het niet voor mogelijk houden dat ze zo maar om kunnen vallen. Dat zou namelijk de zwarte zwaan zijn, die Talebs ideeën over staatsleningen onderuit zou halen.

Maar dit terzijde.

Ik kom hier in meer columns nog eens op terug. Want het is interessant genoeg om verder over te discussiëren. Onder deze column kunt u over dit onderwerp, ‘kopen of verkopen van optie’s?’, dan ook uw zegje doen.

Nog even voor de helderheid: Taleb geeft allereerst aan dat de handelaar 90 % van zijn vermogen in vastrentende waardes zou moeten vastleggen. Daarmee is gegarandeerd dat slechts 10 % van het vermogen verloren kan gaan, als het ‘fout’ loopt met de speculatieve portefeuille.

Taleb denkt dus duidelijk aan een enigszins gefortuneerde investeerder. Om vervolgens 9 keer een inleg te mogen verliezen om één keer fors te verdienen, kan het beste uitgegaan worden waar de meeste handelaren liever niet van uitgaan: dat u een optie koopt met minimaal een jaar looptijd. En dat deze optie niet meer kost dan wederom slechts 10 % van speculatiekapitaaltje.

Voorbeeld? In 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 kon u met een out of the money put-optie die één jaar looptijd had, de hele optiepremie kwijtraken. In die vijf jaar zou uw rendement dus louter uit de rente op de staatsleningen hebben bestaan. Van uw speculatiekapitaal bent u nu 5 % kwijt. U hebt dus nog nog steeds winst, maar veel minder dan mensen die gewoon een aandelenportefeuille hadden. In het zesde jaar, 2008, komt uw wraak. Uw out of the money putoptie explodeert en maakt het verlies van de vijf voorafgaande jaren meer dan goed. Als u als vermogensbeheerder dit had gedaan, hadden uw klanten jarenlang gemord over het futiele rendement. U had veel klanten verloren. In 2008 kwam echter uw wraak, en ineens had u er heel veel klanten bij.

Dit is een voorbeeld met steeds out of the money putopties, maar hetzelfde geldt voor out of the money callopties, uiteraard.

Voor de goede orde: het bovenstaande is mijn ‘vertaling’ van riskmanagement-ideeën van Taleb. Het zijn Talebs ideeën dus, maar een vertaling van mij.

Zoals gezegd, laat u een dergelijk idee maar eens bezinken en ik lees de commentaren wel. Ik kom er nog op terug, want ik heb hier een duidelijke mening over, en ook over de kwestie ‘verkochte opties versus gekochte opties’.

DE VOORUITZICHTEN VOOR DE EERSTE HANDELSWEEK VAN 2010

De vooruitzichten voor de eerste handelsweek lijken niet al te florissant. Ik ga uit van een lichte daling. Wall Street gaf flink wat terug op de laatste handelsdag, waardoor Amsterdam de week wat lager zal openen. Dat is op zich geen slecht voorteken, maar op dit moment ga ik uit van een iets lagere beurs komende vrijdag. De golfstructuur vraagt om een correctie, al verwacht ik niet dat deze correctie al heel groot zal zijn.

In mijn verwachtingspatroon ligt dus opgesloten dat de AEX in 2010 nog nieuwe toppen zal laten zien. U ziet namelijk in de maandgrafiek hierboven dat we met kracht boven het MA-20 zijn gekomen op maandniveau. Dit is vergelijkbaar met 2004. Uiteraard zal het niet verder gaan zoals in 2004, omdat we nooit mogen verwachten wat we al hebben gezien. Maar een uitbraak boven het MA-20 op maandniveau is zeer positief en niet negatief uit te leggen op lange termijn.

DE DIENSTEN IN 2009

Het plaatje van 2009 is geworden:

AEX SYSTEMATISCH KORT 2009: + 21,88 % (hitratio 81,39 %)
AEX SYSTEMATISCH LANG 2009-2010: + 15,03 % (start juli 2009, hitratio 100 %)
AEX SYSTEMATISCH HANDELSWINST PORTEFEUILLE 2009: + 138,55 %
CASINO ROYALE 2009: + 32,55 % (hitratio 80,00 %)

We zijn bij AEX Systematisch kort nu in alle jaren winstgevend geweest (2006 - 2009) met een gemiddelde winst van 29 % op jaarbasis. AEX Systematisch LANG is korter bezig, maar tot nog toe even winstgevend, en er zijn minder bankkosten.
Casino Royale, het middellange termijn systeem, functioneert nog geen twee complete jaren, maar is tot nog toe het meest winstgevende handelssysteem, met een gemiddeld winstpercentage over 2008 en 2009 van 40 %.

BANKKOSTEN

In 2010 zullen de resultaten van mijn handelssystemen vermeld worden met aftrek van gemiddelde bankkosten. Ik zal daarvoor mijn eigen bankkosten als uitgangspunt nemen. We gingen bij de diensten al uit van door de leden teruggemelde trades, waarbij niet de beste prijs werd opgenomen, maar de slechtste, zodat we de garantie kunnen geven dat iedereen voor deze prijs moet hebben kunnen handelen. In 2010 komt daar nog bij dat we de bankkosten ook meenemen. Al met al zal dit een nog realistischer beeld geven van de mogelijkheden.

Ik dank mijn leden voor hun steun, want ze motiveren mij om er hard aan te blijven trekken en te blijven zoeken naar verbeteringen in de systemen.

Uiteraard bent u welkom als lid van een van de diensten. Veel succes met uw handel, weest u voorzichtig op de markt, en zoals altijd,

Happy trading,
Ruud

 

Pagina 327 van totaal 335 paginas « Eerste  <  325 326 327 328 329 >  Laatste »