De vooruitzichten voor de AEX voor week van 6 februari 2023
AEX_maand_3_februari_2023_site.JPG

 

RANGE AEX 9 JANUARI 2023

Weekrange: 777,42 – 750,31

 

Geachte beleggers,

De AEX heeft tot nog toe een geweldig 2023, en ook afgelopen week was het weer heel sterk. De redenen daarvoor zijn de rentevooruitzichten die geschetst werden door de Fed en de ECB. Vervolgens schoten hersteltrends in technologische bedrijven en met name bedrijven die veelal afhankelijk zijn van advertenties, verder de lucht in. Wanneer er vooruitzicht is op dalende rente, dan herstellen die sectoren die fors investeren in groei en daarvoor geld moeten lenen. Blijkt in de loop van het jaar het toch allemaal anders te liggen, dan zal er weer geroteerd worden vanuit technologie naar meer defensieve sectoren, een vlucht die in 2022 overduidelijk werd, met een zeer hoge waardering van bijvoorbeeld de gezondheidssector tot gevolg.

 

DE TREND OP DE AEX

Met onze indicatoren is de trend op de AEX momenteel: lange termijn long, middellange termijn long, en korte termijn long. Is er al zicht op topvorming? Voor de korte termijn is dat best mogelijk. Het is goed voorstelbaar dat we een licht lagere week tegemoet gaan voor de AEX, maar wel nadat er eerst nog hogere koersen geweest zijn. Maar ik ga er op dit moment nog niet vanuit dat we al op weg gaan naar een grotere correctie. We hebben hogere koersdoelen kunnen berekenen, en gaan er dus vanuit dat correcties in deze fase van de cyclus koopwaardig zullen blijken te zijn.

 

LANGE TERMIJN

Voor de lange termijn zijn we zeer positief. Onze koersdoelen voor de AEX index zijn veel hoger dan waar we nu staan. De precieze doelen worden alleen bekend gemaakt voor onze cliëntèle. Als u zich abonneert op RVM Systematisch zult u zien wat het urenlange dagelijkse werk voor u aan informatie oplevert 's morgens om 08.00 uur.

De vraag zou kunnen zijn: maakt het verschrikkelijke drama in Oekraïne dan helemaal niets uit? Moeten we geen grotere oorlog vrezen, en wellicht zelfs het gebruik van kernwapens? Zijn beleggers daar helemaal niet bang voor? 

De moordpartij – want zo zie ik het – van Putin-Rusland in Oekraïne, lijkt beperkt te blijven tot Oekraïne. Daar krimpt de economie dus uiteraard als een malle. De NAVO-landen leveren wapens zodat Oekraïne zich kan verdedigen, maar blijven daarbij terughoudend over het inzetten van eigen troepen op het grondgebied van Oekraïne. Het lijkt er niet op dat dit standpunt voorlopig zal veranderen, en dus behouden we dan een enorm, maar lokaal slagveld. De wereldeconomie heeft daar inmiddels niet meer zo veel last van; de gas- en olieprijzen zijn fors gedaald en wat er vervolgens gebeurt, is normaal in tijden van oorlog: er ontstaat meer bedrijvigheid. Er wordt geïnvesteerd in wapens en daarmee groeit de vraag naar grondstoffen en personeel in die bedrijfstak. En op het moment dat de wapens zwijgen, moet alles wat kapot is gemaakt, hersteld worden, wat wederom tot grote investeringen leidt.

In de VS is er nog de regering-Biden, met zeer ambitieuze plannen voor bijvoorbeeld infrastructuur. Bedrijven als Caterpillar zijn daar al op vooruit gelopen in waardering. In Nederland hebben wij bijvoorbeeld de ingenieurs van Arcadis, en die grafiek ziet er uiteraard al prima uit. Investeerders op de beurzen kijken ver vooruit.

 

WELKE BEDRIJVEN ZULLEN EEN GOED 2023 HEBBEN?

Wij krijgen vaak deze vragen: hebben jullie tips? Wat kun je aanbevelen?

Het antwoord is altijd hetzelfde. Ik doe niet aan tips, omdat ik uit ervaring weet dat hier werkelijk niets over te zeggen is. Ik ben veel te precies en te perfectionistisch om ter wille van de commercie maar wat te roepen. Andere specialisten mogen daarover een andere mening hebben, dat staat iedereen vrij. Waar ik naar kijk bij bedrijven die interessant zijn om in te beleggen om voornamelijk fundamentele factoren, met slechts een klein beetje een blik op lange termijn trend daarbij. Het kan dus interessant worden als een goede onderneming door tijdelijke factoren naar mijn mening te laag noteert, en dus een goede risk reward geeft.

Maar het is niet ons specialisme om de aankoop van aandelen te trachten te timen. Van Megen Systematic Trading hanteert vooral quantitatieve berekeningen en algoritmes voor momentumstrategieën met opties. De aandelenstrategie is (ultra) lange termijn.

Er kan wel bij gezegd worden dat ik overweeg de dienstverlening uit te breiden door in te spelen op bepaalde korte termijn ontwikkelingen bij bedrijven, en daarbij zou patroonanalyse een rol kunnen spelen. Maar dat moet eerst uitgebreid getest worden. Iets dergelijks zal alleen aan de dienstverlening worden toegevoegd als de resultaten niet random zijn.

Ik kan ook niets zeggen over iets arbitrairs als een nieuw kalenderjaar inzake beleggen. Er is wel een berekening voor ontwikkelt, het algortime dat ik heb gemaakt werkt op ieder willekeurig timeframe. Maar de voorspellende werking daarvan is nihil. Ik heb op dit moment geen idee welke trend in 2023 zal doorzetten. Het herstel in technologieaandelen die we nu zien, had ik niet kunnen voorspellen, bijvoorbeeld, maar ik ben er  blij mee, omdat enkele van de lange termijn belangen in de technologiesector te vinden zijn, en die zijn nu fors in herstel.

Ik kan alleen in het algemeen iets zeggen: het idee is dat de indices koopwaardig zijn, dus bijvoorbeeld AEX en S&P 500, omdat er hogere koersdoelen berekend zijn.

Waarin wij beleggen blijft verder voorbehouden aan de leden van de adviesdienst. Onze cliëntele weet uiteraard altijd wat er in portefeuille is.

 

DE SYSTEMEN

RVM STRATEGY & RVM RETIREMENT

RVM Strategy, automatisch te volgen wanneer u zich op deze site daarvoor inschrijft, had een normale januarimaand, d.w.z. gemiddeld winstgevend met + 0,85 %. We hebben hier nu 46 winstgevende maanden sinds de start van het systeem op 1 januari 2019, en 3 verliesgevende maanden, waarbij één van die maanden ook nog eens simpelweg bepaald werd door het nemen van winst op een langer lopende positie. Feitelijk was ook dat dus een winstgevende positie.

Dit trackrecord is heel mooi, maar we rusten niet op onze lauweren. We zullen stug doorgaan met het systeem uit te voeren zoals het bedoeld is, d.w.z. we werken niet toe naar een gewenste winst. Dat is uit den boze. We nemen alleen de posities in die het algoritme dicteert en wat die posities opleveren, leveren ze op. Risicomanagement is het belangrijkste. We krijgen dankzij de stabiele prestaties van het systeem steeds meer volgers, en u bent van harte welkom om u aan te sluiten.

RVM Retirement, eveneens automatisch te volgen, had een sterke januarimaand van + 3,43 %. Hier zijn voor ongeveer 25 % van het totaal vaste belangen in portefeuille die het goed hebben gedaan in januari. Daarnaast was er net als bij RVM Strategy bij RVM Retirement winst op de momentumstrategie. Veel klanten die zich aansluiten stellen de vraag: "Wat kunt u adviseren? RVM Strategy of RVM Retirement?" Het antwoord is dan heel eerlijk: zelf zitten wij met tweemaal zoveel kapitaal in Retirement dan in Strategy. Maar verreweg de meeste klanten zijn juist te vinden bij Strategy op dit moment. Dat is altijd het lastige van een advies. Eerlijk zeggen wat je zelf doet is het beste, en verder uiteraard goed uitleggen wat de verschillen zijn. Bij RVM Strategy is er in wezen een cash-strategie, er zijn geen lange termijn belangen, alleen korte termijn. RVM Retirement heeft diezelfde strategie maar dan aangevuld met beleggingen voor de lange termijn. Dat is dus meer onzekere zaak, want beleggingen zijn op de markt iedere dag iets anders waard.

RVM SYSTEMATISCH

RVM Systematisch, de dagelijkse adviesdienst voor beleggers die zelf willen beheren, had ook een prima maand januari. Er waren geen verliesgevende trades en de lange termijn portefeuille schoot een flink eind op. Als het toch om een advies gaat, ben ik een groot voorstander van de adviesdienst. Eigen verantwoordelijkheid nemen voor financiën is een goede zaak. Het bevordert het eigen financiële verstand. Het is heel duidelijk dat er veel meer mensen zich aansluiten bij RVM Strategy omdat ze het juist graag aan ons overlaten en dat is prima, we doen het graag en zijn trots op wat er gepresteerd wordt. Maar het meest te adviseren is toch: probeer zelf ook te blijven nadenken. Koersvorming op de beurzen en alle aspecten daarvan zijn fascinerend, en veel tijd hoeft het niet te kosten om het zelf te willen doen. 

U bent welkom bij RVM Systematisch, de dagelijkse adviesdienst, actief sinds 2007 en still going strong. U krijgt hier voldoende berekeningen aangereikt en suggesties voor portefeuilles om zelf te kunnen beheren. Daarnaast wordt er altijd ingegaan op uw eigen persoonlijke verzoeken.

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER

Wilt u niet zelf beheren, kies dan voor onze automatisch te volgen systemen RVM Strategy en RVM Retirement. Velen gingen u voor.

 

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

 

Wilt u leren beleggen?

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie, met focus op risico, investeringstechniek fundamentele analyse en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

 

Wie belangstelling heeft, meldt u zich via het contactformulier.

Bedenk dat u aan drie middagen al genoeg kunt hebben geleerd om voor een heel leven te beleggen. De sessies kosten € 610,00 inclusief BTW. 

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

 

Happy trading,

 

Ruud