De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 9 januari 2023
AEX_dag_9_januari_2023_site.JPG

 

WEEKRANGE AEX 9 - 13 JANUARI 2023 :  739,96 – 709,45 

 

Geachte beleggers,

Fantastische openingsweek van 2023 voor de AEX, heel prettig na een zwak 2022.

Hoe staan we er voor met onze index?

 

DE TREND OP DE AEX

Met onze indicatoren is de trend op de AEX momenteel: lange termijn long, middellange termijn long, en korte termijn long.

De lange termijn bleef met onze (zelfbedachte) indicatoren gedurende het zwakke jaar 2022 long, de middellange termijn ging naar ‘long’ afgelopen week, en de korte termijn ook.

Kortom, afgelopen week was een belangrijk draaipunt voor onze trendindicatoren.

 

In de bijgevoegde grafiek ziet u wat wij aannemen dat de golftelling zou moeten zijn, en de DeMark telling, die geacht wordt, bij een lopende trend, tot ‘13’ te kunnen komen en daar mogelijk een draai in het sentiment aan te geven. 

De DeMark telling tot '13' werkte fantastisch in 2022. Omdat dit lang niet altijd het geval is, handelen wij er bij RVM Systematisch niet op. Maar het blijft prachtig om te zien, een '13' bij een top of een bodem. 

 

WEEKVOORUITZICHT

We gaan in principe altijd uit van een voortzetting van een lopende trend, wanneer die nog relatief ‘jong’ is. Weerstand verwachten we in de zone 731 – 734. De index kan daar uiteraard voorbij, maar de vraag is dan voor hoe lang.

 

LANGERE TERMIJN

Wij zijn positief voorlopig, maar uiteraard zullen zich ook in 2023 grote dalingen voordoen. De macro-economische situatie is niet goed. Zo lang de koopkracht van de meerderheid van de mensen afneemt door hoge inflatie, neemt de winstgevendheid van bedrijven die direct voor consumenten produceren ook af.

In bepaalde sectoren die vooral van overheidsinvesteringen afhankelijk zijn, kan zwakte voorkomen worden. Denkt u aan bedrijven die infrastructurele werken plannen en uitvoeren, aan defensie industrie en aan medische bedrijven.

Vermoedelijk zullen ook in de huidige situatie de allerrijksten nauwelijks getroffen worden, en daarmee zouden bedrijven als LVMH en andere bedrijven die luxegoederen leveren, buiten schot kunnen blijven.

Maar zonder een flink herstel in de Nasdaq, en wellicht een nieuwe uptrend daar, heeft een bullmarket weinig kans. Technologie leidt altijd een bullmarket; wanneer defensieve waarden leidend zijn, zoals nu, is er weinig kans op een markt door voor een langere tijd sterk blijft.  

 

DE SYSTEMEN

RVM STRATEGY & RVM RETIREMENT

 

RVM Strategy, automatisch te volgen wanneer u zich op deze site daarvoor inschrijft, heeft wederom een goed jaar gehad, met een rendement van + 9,08 %.

We krijgen dankzij de stabiele prestaties van het systeem steeds meer volgers, en u bent van harte welkom om u aan te sluiten.

 

RVM Retirement, eveneens automatisch te volgen, had een licht positief jaar, ondanks flinke waardedaling bij vaste belangen die hier in portefeuille zijn.

Die waardedaling is geheel en al gecompenseerd door het momentumsysteem dat hier mee draait. Dat had een voortreffelijk jaar.

De vaste belangen zijn hier niet verkocht en er is ook niets bijgekocht. Wanneer herstel optreedt in de onderliggende waardes, kan dit systeem in 2023 vleugels krijgen. We weten niet of dat er in zit; er zijn vele onzekerheden. Voorspellen kunnen we niets. We kunnen alleen vaststellen dat de vaste belangen nog steeds in portefeuille mogen zijn, er is vanuit onze systematiek geen aanleiding iets te verkopen.

 

RVM SYSTEMATISCH (sinds 2007)

RVM Systematisch, de dagelijkse adviesdienst voor beleggers die zelf willen beheren, heeft per saldo een nog beter jaar gehad dan de automatisch te volgen systemen. RVM Systematisch Kort was + 13,28 %, RVM Systematisch Week + 14,94 %.

Beide systemen zijn vooral momentumsystemen, met bij Kort nog een kleine lopende vaste positie die op verlies staat, waardoor daar een iets lager jaarresultaat staat van bij Week.

 

Bij RVM Systematisch Lange Termijn worden vooral lange termijn belangen geadviseerd. Toch hadden we ook daar een positief jaar, vanwege enkele zeer goede koersperformances van onderliggende waardes, die de zwakke prestaties op de beurs van andere bedrijven helemaal compenseerden. De spreiding heeft hier dus goed gewerkt in 2022.

RVM Systematisch Lang deed + 2,67 % in 2022.

 

TOELICHTING

De toelichting moet wel zijn: bij RVM Systematisch mag iedere volger zelf weten wat er met de adviezen wordt gedaan, in die zin gaat het om oncontroleerbare resultaten.

Bij het automatisch te volgen RVM Strategy en RVM Retirement zijn alle resultaten werkelijk behaald, en controleerbaar op de volgersrekening. We nemen als signaalgever zelf ook deel aan de systemen.

 

U bent welkom bij RVM Systematisch, de dagelijkse adviesdienst, actief sinds 2007 en still going strong.

U krijgt hier voldoende berekeningen aangereikt en suggesties voor portefeuilles om zelf te kunnen beheren.

Daarnaast wordt er altijd ingegaan op uw eigen persoonlijke verzoeken.

 

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER

 

Wilt u niet zelf beheren, kies dan voor onze automatisch te volgen systemen RVM Strategy en RVM Retirement. Velen gingen u voor.

Van de beoordelaar Systems2Follow krijgt RVM Strategy een '1' mee vanwege de perceptie dat hier sprake is van het laagste risico van alle aangeboden systemen.

RVM Retirement krijgt een '2' mee, iets meer risico dus. 

De risico-schaal wordt internationaal op deze manier gebruikt. Het hoogste risicogetal is 7. 

De systemen van van Megen Systematic Trading vallen dus in de categorie 'laag risico'.

 

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

Wilt u leren beleggen?

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie, met focus op risico, investeringstechniek fundamentele analyse en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

Wie belangstelling heeft, meldt u zich via het contactformulier.

Bedenk dat u aan drie middagen al genoeg kunt hebben geleerd om voor een heel leven te beleggen. De sessies kosten € 625,00 inclusief BTW. 

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

Happy trading,

 

Ruud