De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 26 oktober 2020

KWANTITATIEVE ANALYSE AEX + S&P 500

Vandaag kijken we eens naar de AEX weekgrafiek en die van de S&P 500. 

U ziet de grafieken bijgevoegd bij dit artikel, door erop te klikken worden ze uitvergroot. 

We doen de analyse doen we met twee parameters: een telling van Thomas DeMark die bedoeld is om een eventueel draaipunt in de markt te voorspellen, de zogenaamde TD Combo telling, en we kijken naar de lengte van de weekcycli van de AEX van 2019 en 2020. 

Hebben die weekcycli ook een voorspellende waarde? 

Allereerst de TD Combo telling. De bedoeling van die telling is dat de plaatsing van een '13' een kans geeft op een draai in het sentiment. U ziet dat de methodiek verrassend fraai een '13' in de telling plaatst in juli 2019, en in februari 2020 opnieuw. Beide '13's blijken perfect een draai in het sentiment te voorspellen. 

Zelden zien we dit zo mooi. De '13' in 2020 gaf uiteraard niet zo maar 'uitgeput' koopgedrag aan, maar er ontstond de snelste en zwaarste crash vanaf een top die ooit gezien hebben. 

Hoe staat deze parameter er nu uit? Sinds juni 2020 is er geen 'nummer' meer bij gekomen. We zijn in de opwaartse trend vanaf de low van maart nog slechts bij een '5', die er dus al maanden geleden stond. We kunnen dus op basis hiervan zeker niet spreken van uitgeput koopgedrag. 

Neerwaarts zou er ook een lopende trend kunnen zijn, maar die stelt dan tot nog toe weinig voor. Overigens zou de bodem van maart met deze methodiek neerwaarts geen draaisignaal gegeven zou hebben. Het was een crash, maar die was dermate kort van tijdsduur dat er geen '13' neerwaarts kwam te staan, meer dan een '4' was er niet. 

Dit was destijds voor ons bij RVM Systematisch al een aanwijzing dat de hele Corona-crash koopwaardig was, en dat is inderdaad gebleken. 

Op dit moment maakt in de weekgrafiek een verdere stijging op termijn nog steeds de meeste kans,maar het kan best nog weken en ook maanden duren voordat die '5' in de telling op weg gaat naar een 13.

 

 

DE WEEKCYCLI OP DE AEX

Ik heb het ritme van de AEX-index geregeld onderzocht, en er zijn wel wat patronen die vaker terugkeren dan anderen, maar ik moet erkennen dat het onmogelijk is om vooruit te zien hoe lang een cyclus zal blijken te zijn. 

We constateren op basis van deze weekgrafiek over 2019 en 2020: er is een cyclus van 34 weken (waarvan slechts 4 welen de neerwaartse 'poot' vormden. Dan is er een cyclus van 32 weken, nu met 5 weken neerwaarts als afsluiting. Dit was een crash, met een veel lagere bodem dan de start van de cyclus, een negatieve cyclus dus waarin 27 weken stijging in vijf weken daling werd weggevaagd naar een veel lagere bodem. 

De huidige weekcyclus maakt een kant gebodemd te hebben na 28 weken. We zouden in dat geval nu al vijf weken in een nieuwe weekcyclus bezig zijn. Dat kan. 28 Weken voor een weekcyclus is best mogelijk. Zeker weten we uiteraard niets, maar voorlopig is dat het voorkeursscenario, dat de index per saldo in de komende weken en maanden hoger zal weten te komen. 

 

DE S&P 500

Ik heb ook eens de S&P 500 meegenomen, en die is veel sterker blijven liggen dan de AEX. In Nederland is de top van vóór de Corona-crash nog lang niet bereikt, in de VS is de S&P500 daar al weer boven. 

Kanttekening voor ons in de Eurozone: de Euro is sterker geworden ten opzichte van de dollar, dus de relatief betere prestatie van de S&P 500 wordt wat gedrukt door de zwakte van de dollar. 

 

Ondanks deze betere prestatie is ook de S&P 500 nog niet bij een '13' in de TD Combo telling. Hier is wat dat betreft dus nog een positief perspectief voor de komende maanden. 

 

CONCLUSIE

De conclusie uit dit onderzoek op basis van methodiek van Thomas DeMark is dat er zowel voor de AEX als voor de S&P 500 nog geen uitputting van kopers is opgetreden in de weg omhoog. Kijken we echter naar de weekcyclus, dan is het heel goed mogelijk dat er nog een paar zwakke weken volgen.

Die zwakke weken kunnen dan tot een nieuwe weekcyclusbodem leiden in lijn met de eerdere weekcycli van 34 en 32 weken. 

Het gevolg van de combinatie van beide variabelen, is dat we concluderen dat kopen op daling zowel bij de AEX als bij de S&P 500 een verdedigbare strategie lijkt. 

De disclaimer is, zoals altijd: zowel bij de systemen van de adviesdienst RVM Systematisch als bij het beheerde beleggen van RVM Strategy en RVM Retirement werken we niet met deze variabelen, maar gebruiken zelf geschreven algoritmische berekeningen.

Wilt u onze resultaten bij RVM Systematisch (zelf beleggen) of RVM Strategy en RVM Retirement (beheerd beleggen), dan dient u zich daarop te abonneren, dat kan via deze site. 

 

 

DE DIENSTEN

RVM Systematisch Kort behaalde een weekwinst conform de weekrangeberekening. RVM Systematisch Lang en RVM Systematisch Week zagen geen verandering van marktpositie.

 

De systemen RVM Strategy en RVM Retirement, de systemen die ik voor u uitvoer op uw rekening, waren ook wederom winstgevend. 

 

Het trackrecord van beide systemen kunt u bekijken op deze site, op maandbasis. 

 

 

Weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

 

Happy trading,

Ruud

Pagina 1 van totaal 1 paginas