De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 21 september 2020

WEEKVOORUITZCHT VOOR DE AEX

We waren afgelopen week een fractie lager dan de week ervoor. Vuurwerk bleef dus uit op weekbasis. 

De trend voor de index is inmiddels nogal onduidelijk. Zulke periodes zijn er, en ze volgen op een gegeven moment wanneer er zeer scherpe trends zijn geweest. Op de AEX was dat dit jaar duidelijk te zien: een ongekende crash in februari en maart, en daarna een even ongekend hard herstel. En sinds juni is er vooral onduidelijkheid en consolidatie. 

Wereldwijd zien we dat de sector die geweldig uitgeblonken heeft in de Corona-crisis, de technologiesector in brede zin, wat aan het verzwakken is. Relatief stabiel blijven voedinsmiddelenproducenten (Unilever, Nestlé) en de daarin gekoppelde distributiecentra, de warenhuizen (Ahold-Delhaize). 

Ook een fonds als DSM, met een inmiddels belangrijke bedrijfstak in de voedingsmiddeleningrediënten, blijft goed liggen. 

Zwakke broeders blijven de banken en de olie- en gassector. Bij deze laatste sector kan ik me niet voorstellen dat dit zo blijft, olie en gas blijven immers zeer noodzakelijk voor de wereldeconomie, maar het is wat het is. De beurs kent altijd deze periodes van overdrijving, opwaarts of neerwaarts, en van mode. 

Voorbeelden te over. 

Daarom moet altijd nuchter gekeken worden naar de fundamenten van een bedrijf. We kunnen wel allemaal streven naar een CO2-arme energietoekomst, realisme hoort ook bij investeren en beleggen. En hoe realistisch is het, om te verwachten dat olie en gas en daarvan afgeleide producten als brandstofmiddel zullen verdwijnen binnen afzienbare tijd? 

Terug naar AEX; wij hebben momenteel nog een trendshortsignaal op de index, en de daaraan gekoppelde verwachting is altijd dat zo'n signaal gerespecteerd wordt tot we indicaties krijgen dat het signaal gedraaid is naar positief. 

Ik ga dus uit van een wat lagere index in de komende week. 

 

DE AEX-GRAFIEK

U ziet de AEX-grafiek afgebeeld. Daarin staat een telling die géén Elliottwave is, maar een objectieve golftelling. Daarbij gaan we er wel nog steeds vanuit, net als bij Elliottwave, dat een trend uit drie fases opwaarts bestaat, en een correctiefase, opwaarts of neerwaarts, uit twee fases. Die drie fases opwaarts tellen we als i-ii-iii-iv-v in een trend.

De twee fases van een correctieve beweging tellen we als i-ii-iii.

Duidelijk is dus dat het opwaarts tot nu toe bij een iii gebleven is. We weten nog niet of de daling daarna uiteindelijk een iv neerwaarts zal blijken te zijn, zodat de v opwaarts nog moet volgen, of dat het bij deze iii opwaarts blijft, en daarbij bij ruwweg twee stijgende cycli.

Als dat zo is, houdt dit de mogelijkheid open dat het hele herstel vanaf de Corona-crashbodem van maart correctief is geweest. 

Mijn visie is tot nog toe positief voor de lange termijn van de AEX. Ik denk dus niet dat we een correctief herstel zien. Dit moet betekenen dat in the long run de AEX de top van begin 2020 opwaarts uit zal nemen. 

Onder 529,75 speelt er een ander scenario, en moet ik wellicht de lange termijn visie herzien. 

 

DE RESULTATEN

De dienstverlening van Van Megen Trading heeft twee peilers: er is de dagelijkse adviesdienst AEX Systematisch, met dagelijkse voorbeursberichten en positie-adviezen op korte, middellange en lange termijn. De handelssystemen die daarbij horen zijn RVM Systematisch Kort, Week, en Lang.

De tweede peiler zijn de automatisch te volgen systemen RVM Strategy en RVM Retirement. Wie zich abonneert op deze systemen hoeft niets zelf te doen, er zijn dan ook geen analyses en EOD-berichten bij deze vorm van beheer. 

Hoe staat het ervoor dit jaar? 

RVM Systematisch Kort is het meest actieve systeem van de adviesdienst.

 

RVM SYSTEMATISCH KORT

WERKKAPITAAL: € 20.000,00

AFGESLOTEN POSITIES 


RESULTAAT 2017: + €  3.050,10   oftewel   + 15,25  %
RESULTAAT 2018:  - €  2.438,63   oftewel   -  10,76  %
RESULTAAT 2019: + €  4.826,10   oftewel   +  24,13 %
RESULTAAT 2020: + €  1.777,50   oftewel    +   8,89 %     

 

Dit systeem heeft een geweldige outperformance van de AEX-index dit jaar, maar die is eerder nog groter geweest. We hebben hier posities gehad op de septemberexpiratie waarbij er veel hogere koersdoelen waren, die binnen dit timeframe niet waargemaakt zijn. 

Desondanks hebben we nog steeds een mooi jaar. 

 

RVM SYSTEMATISCH WEEK  

PORTEFEUILLE: € 10.000,00

RVM SYST WEEK 2016: +  €    857,50 oftewel   +    8,58 %
RVM SYST WEEK 2017:  + €    177,10 oftewel   +    1,77 %
RVM SYST WEEK 2018: +  €    990,90 oftewel   +    9,90 %
RVM SYST WEEK 2019:  + €    436,90 oftewel   +    4,37 %
RVM SYST WEEK 2020:  + € 2.536,13 oftewel    + 25,36 %
 
Bij "Week" is de outperformance nog overeind gebleven, er waren hier andere posities voor de september-expiratie. RVM Systematisch Week heeft tot nog toe een formidabel jaar.
 
 
RVM SYSTEMATISCH LANGE TERMIJN
WERKKAPITAAL € 20.000  

RVM SYST LANG 2017 - 2018: + € 2345,90    oftewel  + 11,73 %
RVM SYST LANG 2018 - 2019: + € 137,10      oftewel  +   0,69 %
RVM SYST LANG 2019 - 2020   + € 286,583   oftewel  +   1,43 %
 
 
Bij "Lang" zijn er al jaren lopende posities. Wij nemen lopende posities nooit mee in het resultatenoverzicht, vandaar dat de gebroken boekjaren bij RVM Systematisch Lang er zo onbewogen bij liggen vanaf 2018.
Aan het eind van 2020 zullen we echter vermelden hoe het er voor staat. Ik kan wel verklappen dat 2020 één van onze posities in portefeuille negatief getroffen heeft. 
Daar staan grote winsten bij andere posities tegenover. Het lopende rendement in totaal is positief hier. 
 
U vindt de inschrijfmogelijkheden voor RVM Systematisch op deze website. Wij zijn er trots op dat deze adviesdienst nu 13 jaar draait, met in het algemeen goede resultaten, vooral in zwakkere beurstijden, en een stabiele schare abonnees. 
 
 
DE BEHEERSYSTEMEN: RVM STRATEGY & RVM RETIREMENT
 
U ziet de resultaten van RVM Strategy en RVM Retirement meteen als u op de homepage komt van deze site. Bij deze beheersystemen doet de 'signaalgever', ik zelf dus, mee. Dit zijn allemaal werkelijk behaalde resultaten.
 
U kunt zich op deze site inschrijven voor RVM Strategy & RVM Retirement.
Het loopt momenteel storm omdat de systemen het al twee jaar goed doen en dit begint op te vallen, maar het is nog steeds mogelijk in te schrijven op deze website en ze te volgen. 
 
Wie vragen heeft over RVM Strategy en RVM Retirement en de uitleg op deze site niet duidelijk genoeg vindt, u kunt altijd corresponderen via het contactformulier. 
 
 
 
DE WEEK VAN RVM STRATEGY & RVM RETIREMENT
 
Zowel RVM Strategy als RVM Retirement hadden een positieve week, met + 1,04 % voor RVM Strategy en + 0,33 % bij RVM Retirement. 
De posities zijn meestal niet gelijk, ook al wordt met hetzelfde algoritme gewerkt. 
 
 
Wij wensen u een goede beursweek toe! 
 
 
Happy trading,

Ruud

Pagina 1 van totaal 1 paginas