De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 1 februari 2021

RANGE AEX 1 februari 2020

Dagrange: 641,03 - 633,20

Trend: opwaarts

 

Geachte beleggers,

De AEX is het jaar 2021 relatief goed gestart, we staan hoger in januari dan eind december 2020.

Echter, het grootste deel van de winst werd terug gegeven in de laatste week, waar we een top hadden van 667,85, om te dalen naar 633,68, op te leven naar 650,12, om te sluiten op 637,11. Zeer forse bewegingen, allemaal intraweeks. Nu is er weinig dat de krankzinnigheid van het jaar 2020 kan overtreffen, qua beweeglijkheid, maar erg voorspelbaar is het niet wat er dit jaar gebeurt tot nu toe. 

 

GAMESTOP: ROBIN HOOD?

Het grote verhaal van de afgelopen week kwam uit de VS, waar Gamestop, een bedrijf dat er niet goed voorstaat, een speeltje werd van een gemeenschap beleggers die samen afspraken speculanten kapot te maken die aan shorten waren. Mensen die weinig van de beurs weten maken zich nu vrolijk over de opzienbarende verliezen die door sommige hedgefunds kennelijk geleden zijn.

Is wat hier gebeurd is, een normaal marktrisico, of zou je kunnen zeggen, dat degenen die via sociale media met elkaar afspraken de prijs van Gamestop op te gaan drijven door massaal aan het kopen te slaan, deelnamen aan een vorm van samenzwering? Om zo te stelen van de rijken en te geven aan de armen?

 

Laten we eerst vaststellen dat er morele bezwaren denkbaar zijn tegen de praktijk van het verkopen van iets wat je niet bezit, aandelen in een bedrijf in dit geval, om die te trachten goedkoper terug te kopen op een later tijdstip. Dit is iets anders dan je verzekeren tegen daling van iets wat je bezit, wat vrijwel altijd geld kost. Immers, je betaalt een verzekeringspremie terwijl je het aandelenbezit vasthoudt. Het kopen van wat putopties om kapitaal in bedrijfsaandelen te beschermen tegen waardedaling, kan als een prudente manier van handelen beschouwd worden. Deze handelwijze kan ook geen mikpunt worden van een actie zoals die nu heeft plaatstgevonden. De prijs van aandelen werd in de lucht gedreven, en degene die zich tegen daling verzekerd had met putopties verliest hooguit de verzekeringsprmie, maar hij behoudt de aandelenwinst die door de opdrijving ontstaat.

Maar een goede advocaat zou ook kunnen betogen, dat het verkopen van aandelen die niet in bezit zijn (ze worden dus bijvoorbeeld bij pensioenfondsen geleend, tegen een rentevergoeding), óók een vorm van 'samenzwering' is, als maar genoeg kapitaalkrachtige hedgefunds het doen. immers, het op grote schaal verkopen van de aandelen die niet in bezit zijn om ze later goedkoper terug te kopen, kan de prijs van een onderliggende waarde drukken, zodat het bedrijf waarom het gaat ten beurze te goedkoop wordt.

Naar mijn idee kom je er niet goed uit, door naar veronderstelde moraliteit te kijken. Ik denk zelf dat de praktijk van het shortgaan in aandelen van een bedrijf geoorloofd moet blijven. Degene die het doet moet zich bewust zijn van de risico's daarvan en niet zeuren als het faliekant misgaat; dan had het risico maar niet genomen moeten worden. Wat de 'samenzweerders' op Reddit hebben gedaan is niet chique, maar is naar mijn idee op dit moment niet strafbaar. Immers, ook deze mensen namen een risico met het massaal opkopen van bedrijfsaandelen, vanuit hun moverende redenen. 

De redenen van mensen die deelnemen aan de markt, zijn eigenlijk niet relevant. Wat strafbaar is, is handel met voorkennis. Maar daar is hier geen sprake van. Hier is sprake van twee partijen die enorme risico's nemen. naar mijn idee. Dat moeten ze zelf weten, of ze die risico's willen nemen. 

Uiteraard komen de aandelen Gamestop binnenkort heel hard weer naar beneden, omdat de aandelenprijs wel heel ver afstaat van wat van het bedrijf in de toekomst een waardecreatie verwacht mag worden. Een dergelijke daling zal opnieuw winnaars en verliezers opleveren. Het is allemaal zeer extreem wat er nu gebeurt, maar het lijken me risico's van het vak. 

 

HET WEEKVOORUITZICHT

Wij gaan uit van een herstel van de koersen na de opdoffer van afgelopen week, wellicht na eerst nog een stukje lager te zijn gegaan. Die verwachting heeft te maken met de perceptie van de cyclus op de AEX. 

We zullen zien of het ook zo loopt. 

 

DE DIENSTEN

U kunt via onze expertise beheerd laten beleggen. Op deze site kunt u zich daarvoor inschrijven.

De systemen zijn RVM Retirement en RVM Strategy, die inmiddels een goed trackrecord hebben opgebouwd, en een groeiende reeks investeerders hebben, waaronder relatief grote partijen. De maandrendementen worden op deze site getoond. Dit is werkelijk behaald rendement, geen model. Van Megen Trading belegt zelf ook in beide systemen.

 

Voor beleggingsadvies, waarbij u dus zelf heer en meester blijft over uw beleggingen, is er de adviesdienst RVM Systematisch, die al bestaat sinds 2007.

Hier ontvangt dagelijks adviezen, analyses en quantitatieve berekeningen. 

 

Bij beide vormen van dienstverlening bent u van harte welkom. 

         

 

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER 

 

 

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

Wilt u leren beleggen?

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie, met focus op risico, investeringstechniek fundamentele analyse en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

Wie belangstelling heeft, meldt u zich via het contactformulier. Bedenk dat u aan één middag al genoeg kunt hebben om voor een heel leven te leren beleggen.

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

 

Happy trading,

Ruud 

  

Pagina 1 van totaal 1 paginas