De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 27 april

 

RANGE AEX 27 APRIL
Weekrange: 241,13 - 226,40
Dagrange: 237,19 - 241,64

Het formaat van de bovenstaande afbeelding is aangepast. Klik op de afbeelding om het orgineel te bekijken

Het formaat van de bovenstaande afbeelding is aangepast. Klik op de afbeelding om het orgineel te bekijken

Bij de weekvooruitzichten dit maal ook de grafiek van de Dow Jones. Wat vertelt die o.a.? We hebben nog geen ‘13’, dat wil zeggen dat een ieder die vindt dat het ‘patroon’ op de beurzen om een correctie vraagt enerzijds gelijk heeft - een cyclusdieptepunt wordt zelden in twee dagen correctie geplaatst - anderzijds niet vreemd moet opkijken dat de kracht in de markt niet zo maar weg is, m.a.w. ook een wat grotere daling dan we de afgelopen week hebben gezien kan wederom fors gecounterd worden, vóórdat we structureler naar het zuiden gaan.

De Dow Jones lijkt nog niet klaar omhoog - wat niet wil zeggen dat de kleine stijging die we daar nog te goed hebben ook zich in de komende week moet voltrekken. We zien immers ook een wat lager koersdoel, bepaald met de trendlijnsystematiek.

Voor de AEX hebben we een candlestick erbij gekregen in de weekgrafiek die twijfel uitdrukt. Op de bovenstaande daggrafiek zien we dat dat kwam omdat een correctie op de stijging vanaf dinsdag weer beantwoord werd met een hernieuwd oplopen van de markt, zonder dat de huidige top benaderd werd. Deze ‘twijfel’ zou deze week aan kunnen houden. We sluiten deze week de maand april af, en op maandbasis is 248 een zeer belangrijk niveau. In 2003 was dit op maandbasis het diepste punt van de beurs. We zijn daar doorheen gegaan, en het zou uitzonderlijk zijn als we er nu al weer op eindemaandsbasis boven zouden kunnen klimmen. Dat lijkt me dan ook niet waarschijnlijk. Het is echter wel voor te stellen dat de handel de index in de buurt probeert te houden van dit cruciale niveau. Het gapje bij 246 is nog niet helemaal gesloten. De weekrange ‘belooft’ dit koersniveau niet, maar als die meteen aan het begin van de week zou worden uitgenomen, krijgen we follow through en kan dit niveau toch bezocht worden.

Ikzelf ga op dit moment wel uit van een opnieuw lagere week, omdat de trendmatigheid neerwaarts overtuigender blijft, zoals we ook afgelopen maandag bewezen zagen. Bij hogere koersen lopen de AEX en de Dow Jones nu tegen forse weerstand aan. In deze fase van de cyclus verwacht ik dat die weerstand nog te sterk zal zijn.

ZEMBLA OVER ING

Zondagavond was er een Zembla-uitzending over ING. Het was een teleurstellende uitzending, omdat er nauwelijks nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen. Het meest huiveringwekkende was eigenlijk iets wat iedereen natuurlijk al lang weet, maar wat bij nadere beschouwing toch wederom naargeestig is: ING Direct is zeer succesvol geworden, ook in Verenigde Staten. Maar tegenover het ophalen van Amerikaans spaargeld stond de verplichting om te investeren in Amerikaanse hypotheken. ING mocht niet rechtstreeks hypotheken verkopen, en ging er dus toe over om dan maar van de Amerikaanse banken hypotheken en afgeleide producten te kopen, om op die manier aan de investeringsplicht in Amerikaanse waren te voldoen. Met de bekende desastreuze gevolgen.

Wat leert ons dit? Amerika is een land van marketeers. De Amerikanen hebben de wereld steeds het idee van de vrije markt ingepeperd. In werkelijkheid is dit flauwekul. De wereldmarkt is voor de Verenigde Staten net iets vrijer dan voor andere landen. Dat is alles, en zo was het ook de bedoeling.

It’s a free market, buddy.

Maar niet voor een katoenboer uit Afrika. Die zou een veel betere prijs voor zijn katoen krijgen, als de wereldmarkt vrij was. Maar nu moet hij concurreren met Amerikaanse katoenboeren die gesteund worden met forse subsidies. Daardoor kunnen zelfs de armste boeren uit Afrika niet op prijs concurreren.
Europa kan er natuurlijk ook wat van, maar Amerikanen zijn grotere en betere leugenaars en huichelaars, ultieme verkopers van illusies.
Het ING-verhaal is daar weer een voorbeeld van, met de gedwongen winkelnering die het bedrijf aan de afgrond heeft gebracht. Zakendoen met Amerika gaat van au. Ahold heeft het ook geweten. Niets is wat het lijkt in de States.

Verder was het interessant om te zien dat de heren Tilmant en Kok geen behoefte hadden om de journalisten van Zembla te woord te staan. Wim Kok heeft op zijn oude dag geen zin om lastige vragen te beantwoorden erover hoe hij is omgegaan met zijn verantwoordelijkheden. En Tilmant wil kennelijk in alle rust genieten van zijn miljoenen.

Dit is bijzonder verstandig van de heren: wie zwijgt kan zich niet vergalopperen. Jammer voor ons, maar vermoedelijk missen we hiermee niet een briljante analyse. Wie zwijgt, doet dat niet per sé omdat hij bang is zich te corrumperen. Het is ook heel goed mogelijk dat hij gewoon over de kwestie niets zinnigs te melden heeft. Dat beide heren geen schitterende vooruitziende blik hebben gehad, daarvan is de huidige toestand van ING het bewijs.

RENDEMENTEN VAN DE SERVICES

De afgelopen week waren we bij AEX Systematisch uit de markt, omdat het handelssysteem neutraal was en bleef. Bij Casino Royale hebben we winst genomen op een positie, maar het betrof een deelwinst, en de rest-positie loopt dus nog. Geen nieuwe handelsresultaten dus.

AEX SYSTEMATISCH KORTE TERMIJN (korte termijn, voornamelijk AEX): + 6 %
15 Trades, hitratio 87,5 %

BUY & HOLD HANDELSWINST PORTEFEUILLE per 31 maart 2009: + 69,85 %

CASINO ROYALE (middellange termijn, AEX, aandelen, grondstoffen):
+ 2,95 %
5 Trades, hitratio 60 %

Veel succes met uw handel, weest u voorzichtig op de markt, en zoals altijd,

Happy Trading,
Ruud van Megen

Pagina 363 van totaal 364 paginas ‹ First  < 361 362 363 364 >