De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 21 juni 2020

RANGE AEX 21 juni 2021

Dagrange:  727,63 - 709,81

 

Geachte beleggers,

 

De AEX-index kreeg een flinke daling voor de kiezen op vrijdag 18 juni, maar toch staan we nog steeds hoger dan aan het slot van mei...

Kortom, de opwaartse trend is intact. 

Desondanks is het niet makkelijk om de juiste keuzes te blijven maken voor de korte termijn. De daling van afgelopen vrijdag, daarop is niet van te voren in te spelen. Uiteraard zijn de mensen die gedurende de week een shortpositie opbouwden spekkoper geweest. Maar hoe kon wie dan ook weten dat dit het juiste was om te doen? Zoiets is onmogelijk. 

Wel was het zo dat wij in het voorbeursbericht van afgelopen vrijdag erop wezen dat onze golftellingen voor de korte termijn wezen op een voltooide trend - wederom voor de zeer korte termijn. 

Dat bleek dan op vrijdag de juiste analyse te zijn geweest. 

 

DE KWARTAALGRAFIEK VAN DE AEX: DALINGEN ZIJN KOOPWAARDIG

U ziet dit weekend twee grafieken opgenomen: een kwartaalgrafiek van de AEX en een van ING.

Eerst de AEX. U ziet wat wij vaststellen aangegeven in de grafiek zelf. Als u er op klikt, wordt die grafiek vergroot. De vaststelling is, zoals u ziet: dalingen zijn naar ons idee koopwaardig. 

Uiteraard krijgen betalende leden de dagelijkse updates met kortere termijn berekeningen en golfstructuren, waardoor gewaarschuwd kan worden wanneer het dan inderdaad interessant wordt om te gaan kopen. Daar ga ik in deze algemene beschouwing niet op in. 

Hier laten we het bij de vaststelling dat de trend opwaarts is, en dat dalingen koopwaardig zijn, binnen het plaatje van de kwartaalgrafiek. Dat is een zeer groot plaatje. We hanteren zeer verschillende koersdoelen op dit moment. De neerwaartse doelen zijn voor ons mogelijk koopmomenten. 

 

 

DE KWARTAALGRAFIEK VAN ING: ZEER POSITIEF

ING is ook voor een keer eens opgenomen, met ook een kwartaalgrafiek. 

Naar mijn idee is ING interessanter dan de meeste analisten op dit moment aangeven. Ik zie in de kwartaalgrafiek de mogelijkheid dat er een brede bodemvorming heeft plaatsgevonden bij ING. Tussen 2009 en 2020, 11 jaar lang, heeft ING nodig gehad voor die bodemvorming. 

We kennen de ideeën over de Europese bankensector; de banken hadden te weinig buffers, er zijn slechte leningen en we zullen nooit precies weten waar die te vinden zijn, en dan is de vraag er in tijden van Bitcoin en alternatieve betaalplatforms, wat er nog voor groei mogelijk is in de bankensector. 

Ik geloof zelf dat er maar zelden werkelijk iets nieuws onder de zon is; ik ga ervan uit dat er eigenlijk nooit iets nieuws onder de zon is.

Daarom denk ik dat de bankensector weliswaar, net als de rest van het bedrijfsleven, gesaneerd zal blijven worden, er zullen fusies blijven en de werkgelegenheid zal wellicht nog verder afnemen in de sector. Maar banken blijven noodzakelijk. En in Nederland blijft ING het sterkste merk, als bank. 

Om kort te gaan: ik zie voor ING in de komende jaren veel hogere koersdoelen in het verschiet. Sowieso hanteer ik een koersdoel van rond de 14 Euro, wat aan de hoge kant is te midden van wat het analistengilde hanteert. Maar nog hogere koersdoelen zijn ook mogelijk. Alles hangt er vanaf of we bij Van Megen Systematic Trading de cyclus goed lezen. Uiteraard kunnen we ongelijk krijgen; niemand kan koersen voorspellen, we kunnen alleen deduceren vanuit onze ervaring met statistische analyse en handel. 

En dan concluderen we dat het mogelijk is dat ING aan een nieuwe opwaartse trend begonnen is. Als die conclusie juist is, is de top van 2018 alleen een begindoel. 

Uiteraard moet de disclaimer er bij dat dit een persoonlijke opinie is. We moeten ook erkennen dat onze klanten en abonnees niet het advies hebben gekregen om ING in portefeuille te nemen. Dit komt omdat wij nu eenmaal zeer strikte regels hanteren voor wat wij kansrijke bedrijven achten om in te beleggen, en ING voldoet (nog) niet aan alle voorwaarden om opgenomen te worden in het kleine rijtje bedrijven waarin particulieren een belang zouden mogen hebben, naar onze mening. 

Desondanks: onze mening blijft overeind, vanuit de grafiek en vanuit het kernidee dat de bankensector gezonder aan het worden is, en een noodzakelijke sector blijft binnen onze economie. 

 

DE VISIE OP KOMENDE WEEK

Na de daling van afgelopen week is het goed mogelijk dat er nog meer van de AEX af kan. Tegelijkertijd achten we de huidige daling nog koopwaardig. Mocht de daling persisteren, dan verwachten wij aan het eind van de week herstel. Mocht de AEX juist behoorlijk herstellen aan het begin van de week, dan verwachten we tegen het einde van de week het omgekeerde, namelijk een hernieuwde daling.

 

 

DE DIENSTEN: BEHEERD BELEGGEN OF ZELF DOEN

U kunt via onze expertise beheerd laten beleggen. Op deze site kunt u zich daarvoor inschrijven.

 

RVM STRATEGY EN RVM RETIREMENT

De systemen voor het beheerde beleggen zijn RVM Retirement en RVM Strategy.

Ze hebben een uitstekend trackrecord opgebouwd. De maandrendementen worden op deze site getoond.

Zo heeft RVM Strategy nu 17 winstgevende maanden achter elkaar laten zien.

Dit is werkelijk behaald rendement, geen model. 

Deze constante prestatie is in Nederland uniek, dat kunnen we gerust stellen.

RVM Retirement kan niet op die voortdurende winstgevendheid bogen, maar heeft in totaal wel een hoger rendement.

De twee systemen zijn dus verschillend.

Dat verschil zit hem met name in de vaste beleggingen die deel uitmaken van RVM Retirement, maar niet van RVM Strategy. 

 

RVM SYSTEMATISCH

Voor beleggingsadvies, waarbij u dus zelf heer en meester blijft over uw beleggingen, is er de adviesdienst RVM Systematisch, die al bestaat sinds 2007.

Hier ontvangt u dagelijks adviezen, analyses en quantitatieve berekeningen.

De handelssystemen die u zelf kunt opvolgen zijn RVM Systematisch Kort, Lang en Week.

Afgelopen week was goed voor zowel RVM Systematisch Kort als RVM Systematisch Week. We stevenen af op een uitstekende juni-maand bij de adviesdienst.

 

 

U kunt zich op deze site voor beide vormen van dienstverlening inschrijven op deze site. 

   

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER 

 

 

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

Wilt u leren beleggen?

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie, met focus op risico, investeringstechniek fundamentele analyse en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

Wie belangstelling heeft, meldt u zich via het contactformulier. Bedenk dat u aan drie middagen al genoeg kunt hebben om voor een heel leven te leren beleggen.

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

 

Happy trading,

Ruud  

Pagina 1 van totaal 347 paginas  1 2 3 >  Laatste »