Ruud van Megen: Beursadviseur


Ruud van Megen (1959) is sinds 2006 beursadviseur.
In de loop der jaren heeft Van Megen handelssystemen ontwikkeld op basis van kwantitatieve berekeningen.
Voor particuliere beleggers die zelf het eigen vermogen willen beheren, is er de dagelijkse beursdienst

RVM Systematisch

met kwantitatieve berekeningen, en drie handelssystemen die gevolgd kunnen worden.
Wie niet zelf wil beleggen en wil laten beheren, kan terecht bij:

RVM_Strategy en RVM Retirement

Het rendement van RVM_Strategy en RVM Retirement kunt u dagelijks volgen op deze website. Beide beheersystemen hebben de laagste kosten van Nederland.
In 2008 kreeg Ruud van Megen van analistenoverzicht.nl de prijs voor 'de best leesbare Nederlandse analist'.BIOGRAFIE VANMEGENTRADINGIk ben belegger sinds 1993, en beleggingsadviseur vanaf 2006. In de periode die hier tussen ligt, heb ik veel gelezen over beleggen en jarenlang zelf onderzoek gedaan, en beleggingsmethodes getest. Thomas DeMark heeft me met zijn inzichten het meest ge?nspireerd. DeMark geeft op zijn beurt aan veel geleerd te hebben van de Japanse manier van het kijken naar prijsbewegingen..

Een cruciaal inzicht komt uit de 19e eeuw, uit Japan.


japanse boer

Een handelaar in rijst ontdekte dat wanneer de prijs van rijst drie maanden duurder was geworden, en in de vierde maand werd de rijst wederom duurder, dan was de waarschijnlijkheid dat de rijst in prijs zou blijven stijgen in de maanden daarop zeer groot.

In feite was dit een 'vroege' observatie over wat een 'trend' is, en wanneer je kunt weten dat er een trend bezig is die zal doorzetten. Uiteraard is het 'voorspellen' van een trend voor alle handelaren ter wereld cruciaal.

Maar uiteindelijk zijn de systemen die ik heb ontwikkeld, mijn eigen vinding. Ik heb algoritmes ontwikkeld en een kijk op risico, die ik nergens anders ben tegengekomen.

Ik maak kwantitatieve berekeningen voor zeer veel onderliggende waardes. Deze kwantitatieve berekeningen vormen de basis voor het beheer.

Ik stel rendement niet centraal, maar risico. Rendement is een bijproduct van een systematische aanpak, maar ook van een gemaximeerd risico. Wie belegt, moet rekening houden met calamiteiten die niet te voorspellen zijn. Ingenomen posities moeten hier op berekend zijn. Het gaat er dus niet om wat er daadwerkelijk gebeurt op de beurs, maar wat er had k?nnen gebeuren. Het is best mogelijk dat een rendement in een specifiek jaar zwak is, omdat de vermogensbeheerder zich verzekerd heeft, en die verzekering achteraf niet nodig was. Als de calamiteit waarvoor de verzekering dient, zich echter voordoet, leidt het risico-management ook tot een superieur rendement.

Risico-management is er in allerlei soorten en maten. Mijn risico-afdekkende maatregelen komen voort uit de systematiek en de gebruikte algoritmes.

RVM SYSTEMATISCH

Toen ik in 2006 zelf mijn eerste adviesdienst begon, was het uitgangspunt dat mensen die een beursadvies zochten, nu deel konden nemen aan een volledig objectief systeem.
Een potenti?le klant zou verder niet meer dan ??n keer per dag, EOD (End Of Day) zichzelf vrij moeten kunnen maken voor een beursopdracht.

Het systeem kwam voor particulieren beschikbaar in 2006 onder de naam "AEX Systematisch", inmiddels hernoemd tot 'RVM Systematisch'..

RVM Systematisch is succesvol gebleken.
Het systeem heeft een paar aanpassingen gehad in de loop der jaren. In 2015 is het mogelijk met het systeem ? 50.000,00 te beheren (of een veelvoud daarvan).
Drie systemen maken deel uit van RVM Systematisch: een korte termijn systeem (RVM Systematisch Kort), een lange termijn systeem (RVM Systematisch Lang), en een contrair systeem, RVM Systematisch Week.

Desgewenst kunnen abonnees op de adviesdienst kiezen voor ??n van de drie systemen, en dus bijvoorbeeld ? 10.000,00 of ? 20.000 beheren via ??n van de systemen.

De adviezen bij RVM Systematisch gaan doorgaans over een optiepositie, een aandelenpositie of een tracker. Andere derivaten dan opties worden niet aanbevolen.

STAND VAN ZAKEN SINDS 2015

Het is mogelijk om vanaf ? 12.000.00 geld te laten beleggen via het initiatief Systems2follow, voorheen 'Traderswinkel'.
De client?le kan via een abonnement op een systeem een rekening laten beheren.

De systemen die ik aanbied, RVM_Strategy en RVM Retirement, worden beide met een gemaximeerd risico uitgevoerd.
Over RVM_Strategy en RVM Retirement vindt u elders op deze website informatie.

Rendementen
RVM Systematisch
korte termijn
t/m 07-01-2020

Rendementen
RVM Systematisch
lange termijn
t/m 07-01-2020

Rendementen
RVM systematisch
WEEK
t/m 07-01-2020