Update systemen RVM Strategy en RVM Retirement over het verloop in maart 2023 (05. 04. 2023)

Geachte beleggers,

 

UPDATE RVM STRATEGY EN RVM RETIREMENT

De maand maart was licht positief voor de AEX, met een waardetoename van + 0,43 %.

RVM Strategy deed + 1,20 % en RVM Retirement + 4,98 %.

 

HET VERLOOP IN MAART EN DE VERWACHTINGEN VOOR APRIL

Maart was een wilde maand op de beurzen vanwege problemen bij banken.

In de VS kwam eerst Silicon Valley Bank in de problemen, en later andere regionale banken.

Het startte bij SVB met een bericht op sociale media dat tegoeden bij deze bank niet veilig zouden zijn. Het gerucht verspreidde zich snel en er ontstond een bankrun min of meer overnight. De bank maakte ondertussen een cruciale fout. Om aan voldoende middelen te komen voor klanten die hun geld wilden opnemen, begon SVB staatsobligaties die in bezit waren te verkopen, cash te maken dus. Dit werd opgemerkt in de markt vanwege de grootte van de orders, en de fikse verliezen die werden genomen door de verkopende partij. Dit versterkte het wantrouwen en dus de bankrun.

Waarom stonden die obligaties op zulke verliezen?

Vanwege de ongekend snelle en forse renteverhogingen in de VS, een historisch bezien unieke situatie.

Daardoor waren bestaande portefeuilleposities in staatsleningen met véél lagere rentevergoeding dan inmiddels op de markt werd gegeven, enorm in waarde gedaald.  

Had Silicon Valley Bank besloten om discreet en achter de schermen afspraken te maken met kapitaalkrachtige partijen om voor de benodigde liquiditeit te zorgen, dan was er mogelijk verder niet zo veel gebeurd.

 

BANKENBELEID EN DE REFLEX OM STAATSLENINGEN ALS VEILIG TE BESCHOUWEN

De reflex van banken om de enorme bedragen waarom het gaat zogenaamd ‘veilig’ weg te zetten in staatsleningen, mag er niet zijn, dat is gemakzichtig en dom. En moet altijd een gemotiveerde en doordachte beslissing blijven.  

Een goede vermogensbeheerder moet worst case scenario’s maken. Een belegging in een staatslening is alleen maar veilig als zeker is dat de hele looptijd van de obligatie uitgezeten kan worden. Dan is er aldoor rente en aan het eind van de looptijd wordt het geleende bedrag weer teruggegeven. Maar het is natuurlijk nooit zeker dat de hele rit uitgezongen kan worden, zeker niet bij een bank, die als een van de worst case scenario’s nota bene uit moet gaan van een bankrun.

SVB werd dus slecht geleid en deze bank is vast niet de enige.

Het had goed kunnen gaan; niemand had van die enorme lopende verliezen op de obligatieportefeuille hoeven vernemen als er geen geruchten naar buiten waren gekomen.

Maar dat gebeurde wel, en de beroemde uitspraak van investeerder Warren Buffett deed opgeld: “when the tide turns, you can see who has been swimming naked”.

SVB ging in een paar dagen kopje onder en moest gered worden.

 

Wij hadden bij Van Megen Systematic Trading in 2021 een verzoek van een vermogende privé-partij om advies. De vraag was ongeveer: waardevermeerdering is niet nodig, alleen kapitaalbehoud wordt gevraagd, voor een periode van 15 jaar. Wat zou dan het advies zijn, hoe moet het vermogen belegd worden?

De vermogende partij won adviezen in van meerdere partijen, waaronder een zogezegd ‘gerenommeerde’ vermogensbeheerder.

Wij waren heel duidelijk in ons advies, na ampel beraad.

Het kwam er op neer dat wij zeiden: we hebben ongeveer 14 jaar aan onze systemen gewerkt voor we er tevreden over waren. Het is niet nodig om deze lange researchperiode nog eens te heroverwegen en tot een ander advies te komen dan dat wij u adviseren een abonnement te nemen op RVM Strategy en/of RVM Retirement. We mogen aannemen dat dit tot kapitaalsbehoud zal leiden en het is tevens een redelijke aanname dat het kapitaal ook zal groeien.

Ons advies was dus: wij van WC-Eend adviseren WC-Eend.

 

De ‘gerenommeerde’ adviespartij gaf een complex advies, dat uit vele mooi gedrukte vellen bestond met professionele grafieken en dure termen. Wij hadden dat niet hoeven doen. De link sturen naar onze rendementsgrafieken sinds de start op 1 januari 2019 was voldoende.

Liet je alles poespas uit het advies van de gerenommeerde vermogensadviseur weg, dan hield je over: beleg 90 % van het vermogen in staatsleningen van veilige landen.

De vermogende partij die om advies had gevraagd, kwam nog één keer bij ons terug, met de mededeling: we gaan dit toch maar doen, die 90 % in staatsleningen van veilige landen. Dit lijkt het meest betrouwbare advies. Maar we respecteren jullie ook zeer, dus we willen toch nog eens vragen of jullie hier onverantwoorde risico’s in zien?

 

Onze reactie: “Nu, in 2021, voor 90 % voornamelijk in staatsleningen?

Wellicht overzien wij iets of begrijpen wij het advies niet goed.

Maar als centrale banken de rente gaan opvoeren in de toekomst, dan worden staatsleningen, ook van veilige landen, minder waard. U moet in dat geval zeker weten dat de looptijd van de leningen uitgezongen kan worden.”

“Maar wellicht”, zo meldden wij ook, “begrijpen wij iets niet helemaal goed. Wij zijn geen specialisten op het gebied van obligaties. Alles is in het leven te verzekeren, ook staatsleningen zijn te verzekeren tegen mogelijke rentestijgingen, met bepaalde zogeheten swaps. Dat kost uiteraard wel geld. Maar wellicht doet de gerenommeerde adviseur/vermogensbeheerder waarmee u in zee wilt gaan, juist dit, en zijn de kosten te overzien. Wij hebben daar niet voldoende expertise in.”

Inmiddels is het april 2023 en weten we het antwoord.

Deze partij die alleen maar op zoek was naar bescherming van bestaand kapitaal, staat op een enorm papieren verlies door de explosief gestegen rentes in de EU en in de VS.

Alles wat nu nog resteert is de hoop dat de staatsleningen de hele looptijd kunnen uitzingen. Of inflatie kan worden bijgehouden, daarover hebben we het maar niet.

 

We willen maar zeggen, niet alleen Silicon Valley Bank heeft niet voorzien hoe snel het renteklimaat zou veranderen.

Het is schering en inslag geweest.

 

HET MARKTVOORUITZICHT VOOR APRIL

Onze visie is momenteel ( 3 april 2023) voor de korte termijn weer naar positief gedraaid, in die zin dat we weer een longsignaal hebben voor de aandelenmarkt als geheel.

Voor de lange termijn blijven we sowieso positief, er zijn nu eenmaal hogere koersdoelen berekend voor vele onderliggende waardes. Of dat ook meer welstand betekent staat niet vast. Het kan ook om het bijhouden van inflatie gaan.

 

Het marktsignaal kan beslist weer naar negatief draaien in april. De koersherstel aan het eind van maart was heel mooi, en een correctie daarop is beslist te verwachten.

De vraag is dan of die correctie koopwaardig zal blijken te zijn.

Voorlopig gaan we daar van uit.

 

HET GOEDE MAARTRESULTAAT VOOR RVM RETIREMENT

U denkt mogelijk dat bijna 5 % rendement in een markt die in maart maar net aan hoger was op Amsterdam, door ons als een bijzondere prestatie van ons systeem gezien wordt, maar dat is niet zo.

Wat een bijzondere systeemprestatie was, was het net aan positieve beleggingsresultaat bij RVM Retirement in 2022.

Om oud-voetbaltrainer Co Adriaanse te citeren: “Scorebord-journalistiek, daar doe ik niet aan.”

Als beheerder weten wij wat er ‘onder de motorkap’ zit en dat is waar wij op letten. We wisten hoe uitzonderlijk goed de prestatie was geweest in 2022. Ondanks lagere aandelenkoersen van de vaste belangen in portefeuille, was er toch een kleine winst, door de uitzonderlijke goede opbrengsten van ons momentum-algoritme bij Retirement.

In gewone mensentaal: in 2022 nam de hoeveelheid cash op rekening bij RVM Retirement sterk toe, en compenseerde geheel de daling in waarde bij de vaste belangen.

Wat we nu in 2023 zien, is simpelweg waardestijging van onze vaste belangen. Dat is geen bijzondere verdienste. De verdienste was de juiste keuze van vaste belangen in januari 2019, met een goede aanvulling in 2021.

Voor de korte termijn moet het daarnaast zo zijn dat de cashflow in tact blijft. Dat was het geval in maart, en dat is het belangrijkste nieuws.

 

ABONNEER U OP ONZE SYSTEMEN; VELEN GINGEN U VOOR!

Mocht u nog geen volger zijn van RVM Strategy of RVM Retirement, u bent van harte welkom!

We verwachten niet dat het rendementsbeeld in de komende vier jaar veel zal afwijken van de afgelopen vier jaar. De systemen zijn grotendeels marktneutraal en dus niet afhankelijk van een stijgende markt.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Van Megen Systematic Trading,

Ruud van Megen